Yorum yok

İnuitler ve İnanç Kültürleriİnuitler ve İnanç Kültürleri


İnuitler, Alaska ve Kanada’nın Kuzey bölgelerinde yaşayan Eskimoların iki kolundan birisi olan yerel halktır. Günümüzde nüfusları 30 bin civarında olan bu halkın kendi yerel dilleri ve inanç kültürleri mevcuttur. Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce bu bölgeye yerleştikleri tahmin edilen halkın bir kısmı Hristiyan inancına mensup olsa da kurdukları 3 büyük kilise olan Grönland Evanjelik Lutherci Kilisesi ile Moravian ve Anglikan kiliselerinde de İnuit inancının izlerine rastlanmaktadır.


İnuit inancı Şamanist ve Animist bir din olarak göze çarpmaktadır. Çok tanrılı bu dinin genel hatlarını İnuit yazar Rachel Attituq Qitsualik şöyle açıklıyor;

“Inuit inancında evren kimse tarafından yönetiliyor. Hiçbir ilahi anne ve baba figürü yoktur, hiçbir rüzgar tanrısı ve güneş yaratıcısı figürü yoktur, ahirette hiçbir ebedi ceza yoktur.”

İnuit inancının en önemli figürleri hiç şüphesiz Angakkuq olarak adlandırılan bir Şaman rahip sınıfıdır. Kadınlar ve erkekler Angakkuq olabilir. Bu süreç aile fertlerinden birinin ya da deneyimli bir Angakkuq’un eğitimi ile gerçekleşir. Angakkuq’un Şaman ayini ile ruhlara ulaşım süreci tuurngaq olarak adlandırılan bir nevi inisiyedir. İnisiye sonrası Angakkuq’un eğitiminin son aşaması test aşamasıdır. Bu aşamada Angakkuq’un tuurngaq sırasındaki konsantrasyonu vücuduna bıçak yaraları açılarak ve tepkisi gözlemlenerek test edilir. Angakkuq’un toplumsal görevleri arasında hastaların tedavisi ile ilgilenmek, kehanetlerde bulunmak ve kötü durumlara karşı ayinler düzenlemek yer almaktadır. Angakkuqların bu bağlamda uyması gereken 3 yasa vardır bunlar;

tirigusuusiit; Her şeyi yapmak
maligait; Takip etmek
piqujait; Önlemek

İnguit inancında tanrı figüründen daha ön planla olan kutsal kavram canlıların ve doğanın ruhları olarak adlandırılan Anirniit ve Tuurngait’tir. Anirniit tüm canlıların içerisinde bulunan ruh kavramıdır. İhtiyaç ve savunma dışında Anirniit’i taşıyan bir canlının öldürülmesi en büyük günah olarak değerlendirilir. Hayvanlar sadece beslenme ihtiyacı için öldürülür ve onun ruhundan af dilemek için ölüm sonrası ufak bir ayin düzenlenir.

Tuurngait ise doğanın ruhlarının temsilidir. Bu ruhlar iyi veya kötü olabilir. Kötü avların ya da hastalıkların sorumlusu bu ruhlar ve ruhların duyduğu memnuniyetsizliktir. Yine zor bir durumda Angakkuq aracılığı ile bu ruhlardan yardım istenir. Memnun etmek için dualar edilir ve alkollü içecekler sunulur. Bu ruhlardan bazıları;

Aglooklik; Buzun altındaki denizin, balıkçıların ve avcıların yardımcısı.
Akna; Bereketin tanrıçası.
Amarok; Gece yalnız avlananların kurt başlı tanrısı.
Anguta; Ölü toplayıcı bir nevi Azrail.
Igaluk; Gökyüzündeki ayın ve güneşin tanrısı.
Namook; Kutup ayılarının efendisi.
Pinga; Şifacı ruh.
Qailertetang; Kara hayvanlarının koruyucusu ve havanın hakimi.
Sedna; Deniz hayvanlarının koruyucusu.
Tekkeitsertok; Geyiklerin efendisi.

Ümit Gündoğdu
Yorum yok

Afrika Dinleri - Mbuti İnancı ve MbutilerAfrika Dinleri - Mbuti İnancı


Mbutiler, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusunda yaklaşık 70 bin km2’lik bir alana yayılmış yerel bir halktır. Nüfusları günümüzde 30, 40 bin kişi kadar kalmış olan bu yerel halk, Fransız ihtilaline karşı en izole olmuş ve en az zarar görerek inançlarını korumuş topluluklardan birisidir. Mbutiler yaşamlarını ormanlık alanlarda sürdürürler ve genelde bu alanlar Ituri yağmur ormanları içerisinde yer alır. Bunun sebebi ise Mbutilerin ormanı koruyucu bir varlık olarak görmesidir.


Mbutiler pagan bir inanç kültürüne sahiptir ve ormanı koruyucu olarak baba, besleyici olarak anne figürü gibi görürler. Mbuti inancının en önemli ritüeli olan molimo, bir nevi ormanı uyandırma çağrıdır. Böylelikle uyanan orman gelen kötülükleri savuşturur. Bu ayin genelde gürültü çıkarılarak ölen birinin arkasından yapılır. Çünkü ölen kişiyi kötülüklerin öldürdüğü ve başka kimselerin ölmemesi için ormanın onları korumasına ihtiyaçları olduğuna inanılır. Bu ritüel erkekler tarafından uygulanan bir ritüeldir ve bu esnada korumasız kadın ve çocuklar kötünün onları almaması için kapalı bir alanda saklanır. Erkekler bambulardan üretilmiş bir üflemeli çalgı eşliğinde dans ederek meditasyona başlar ve bu yolla ormana ulaşmaya çalışırlar. Gürültü ne kadar yoğun olursa ormanın o kadar çabuk uyanacağı ve O’na daha çabuk ulaşacakları düşüncesi hakimdir.

Mbuti inancında her şeyin yaratıcısı ve baş tanrı, gökkuşağı ile gelen ve elinde iki yılan derisinden yapılmış yayı ile heybetli Khonvoum’dur. Khonvoum her gece yıldızları toplar ve ertesi gece tekrar ışımaları için güneş kazanının içerisine atarak parlamalarını bekler. Ertesi gece yıldızları tekrar gökyüzüne serpiştirir. Arebati ise Ay tanrısıdır ki insanların Khonvoum ve Arebati’nin çocukları ya da yarattıkları olduğu inancı Mbuti inancının yaratılış mitidir.

Mbuti inancının bir diğer önemli tanrısı ise Tore’dir. Tore ormanların koruyucusu, ateş tanrısı ve ölümü belirleyendir. İnanca göre Tore’nin ateşi bir insan tarafından çalınır Tore onu yakalamak için peşinden gidip eve döndüğünde annesini ölü olarak bulur ve buna çok kızan Tore insanların ölümünü belirleme gücüne sahip olur.

Mbuti inancında ruhun bir parçasının nesilden nesile transfer olduğuna inanılır. Bir kişi öldüğünde çocuğu ağzını ölenin ağzına dayar ve bu şekilde Megbe denilen ruh parçasının ormana kaçması engellenerek nesilden nesile aktarılması sağlandığına inanılır. Megbe’yi yakalayan yeni nesil, daha bilgili ve daha özgüvenli olacağına inanılır, çünkü ölen aile büyüğünün bütün tecrübeleri Megbe ile birlikte ona geçer.

Fırsat buldukça Afrika dinlerini incelemeye ve yazmaya devam edeceğim, şimdilik bu kadar.

Ümit Gündoğdu
Yorum yok

2016 Dofollow Blog ListesiYüksek Pageranklı 2016 Dofollow Blog Listesi

S.No.Blog Yorum SiteleriPR
1http://www.dailyblogtips.com/6
2http://www.weblogtoolscollection.com/6
3http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/blog6
4http://www.socialtimes.com/6
5http://www.problogger.net/6
6http://www.searchenginejournal.com/6
7http://www.weblogtoolscollection.com/6
8http://www.blog.photography.si.edu/6
9http://www.grokdotcom.com/6
10http://www.interactiondesign.sva.edu/6
11http://www.currybet.net/6
12http://www.w3blog.dk/6
13http://www.quicksprout.com/6
14http://www.tripit.com/6
15http://www.links.org.au/6
16http://www.blogmofuse.com/6
17http://www.bloggingtips.com/5
18http://www.kikolani.com/5
19http://www.comptalks.com/5
20http://www.seobythesea.com/5
21http://www.seo-hacker.com/5
22http://www.newcritics.com/5
23http://www.intenseblog.com/5
24http://www.searchenginepeople.com/5
25http://www.engineering.curiouscatblog.net/5
26http://www.growmap.com/5
27http://comluv.com/5
28http://www.bluehatseo.com/5
29http://www.blogussion.com/5
30http://www.kongtechnology.com/5
31http://www.midasoracle.com/5
32http://www.forthelose.org/5
33http://www.quickonlinetips.com/5
34http://blog.ruski.co.za/5
35http://www.animhut.com/5
36http://www.kongtechnology.com/5
37http://www.quickonlinetips.com/5
38http://issuu.com/8
39http://www.politico.com/8
40http://www.xing.com/8
41http://www.blogger.com/8
42http://my.telegraph.co.uk/8
43http://www.ehow.com/7
44http://www.2checkout.com/7
45http://30boxes.com/7
46http://www.zillow.com/7
47http://www.comedycentral.com/7
48http://www.codeproject.com/7
49http://www.pamshouseblend.com/7
50http://www.mrqe.com/7
51http://www.redstate.com/7
52http://www.javaworld.com/community/7
53http://www.techtricksworld.com/4
54http://www.weblogbetter.com/4
55http://www.kathyblogger.com/4
56http://communicatevalue.com/4
57http://www.windowstalk.org/4
58http://www.blondish.net/4
59http://www.freebloghelp.com/4
60http://www.bloggodown.com/4
61http://www.magemojo.com/4
62http://www.becomeablogger.com/4
63http://www.stayonsearch.com/4
64http://www.performinsider.com/4
65http://www.dmiracle.com/4
66http://www.kimwoodbridge.com/4
67http://www.famousbloggers.net/4
68http://ariwriter.com/4
69http://www.benspark.com/4
70http://www.techatlast.com/4
71http://www.thevirtualasst.com/4
72http://dofollow.info/4
73http://www.seotops.com/3
74http://technoupdates.org/3
75http://www.segenma.com/3
76http://www.bloggingwithoutablog.com/3
77http://www.extremejohn.com/3
78http://emoneymarketing.com/3
79http://www.pqinternet.com/3
80http://www.tekkaus.com/3
81http://www.blogstash.com/3
82http://www.smartbloggerz.com/3
83http://www.wassupblog.com/3
84http://www.youdofollow.com/3
85http://www.johncow.com/3
86http://www.3arn.net/3
87http://revellian.com/3
88http://www.blogengage.com/3
89http://www.monetizeblogging.com/3
90http://www.blogelina.com/3
91http://www.itechcode.com/3
92http://azblogtips.com/2
93http://www.awesomebloggers.com/2
94http://www.techehow.com/2
95http://www.maxblogtips.com/2
96http://www.seoallrounder.com/2
97http://www.makemenoise.com/1
98http://bloggingfor.info/1
99http://www.wpcypher.com/1
100http://www.guideandnews.com/1
101http://readmeloud.com/1

Yorum yok

LÖSEV'in yeni Hastanelerine Ruhsat Verilsin

losev
Çocuklarda lösemi ve diğer türdeki kanser rahatsızlıklarının tedavi edilebilmesi, ülkemizde eksikliği hissedilen kemik iliği bankasının hizmet verebilmesi için, LÖSEV'in yeni hastanesine toplum olarak ihtiyacımız var. Fakat hastanenin ruhsatı verilmiyor.

LÖSANTE, tam 13 senedir lösemili çocuklarımızın ailelerinden tek kuruş almadan, gönüllülerin maddi-manevi bağışları ile iyileşmelerini sağlıyor. LÖSEV'den önce kanserden iyileşme oranı %20 iken, bu oran şimdi %90'lara ulaştı.

Bu hastanemiz de bağışlar ve çocuklarımıza olan manevi bağlılığımızla kuruldu. Bu sebeple de hepimize, belki de doğacak çocuklarımıza hayat verebilecek bir hastanemiz olmasını istemez miyiz?

Sizlerin de yardım ve desteği, devletimize olan güvenimizle bu konudaki taleplerimizin çözüme ulaşacağına inanıyoruz. İlginize şimdiden teşekkür ederiz.

Devlet ruhsatımızı versin çocuklar kanseri yensin... :)

Yorum yok

Kürtler Kurtuluş Savaşına Katıldılar mı?

Kürtler çok istiyorlarsa şunu diyebilirler; biz Kurtuluş Savaşı’nda ve Çanakkale’de fiili olarak bulunamadık, çünkü o dönemin koşulları uygun değildi ama o mücadeleyi can-ı gönülden destekledik ve destekliyoruz.

Ama iş fiili katılıma gelince, biz aynı cephede omuz omuza Türklerle birlikte savaştık demeye gelince; orada durmalılar. Çünkü bu savaşlara kimler katıldı, kimler katılmadı ortada.

Çanakkale Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nun resmi kaybı 48 bin asker.

Peki bu 48 bin şehidimizin nerelerden gelip Çanakkale’de öldüğü biliniyor mu? Elbette biliniyor. Her bir şehidin, ana-baba adından tutun köyüne kadar kim oldukları biliniyor.

Peki Çanakkale’de kimler şehit olmuş? 48 bin şehidin 992 tanesi Güneydoğu’dan katılmış. Yani %2’si. Ama bu rakam da bizi yanıltmasın, bu 992 kişinin 502’si de Antep’ten katılmış.

Mesela Muş’tan kaç kişi şehit olmuş?

7 kişi!

Diyarbakır’dan 49, Van’dan 36, Siirt’ten 40, Mardin’den 7 kişi.

Görüldüğü gibi rakamlar ortada: Kürtler pek Çanakkale’ye uğramamış!

Peki Kurtuluş Savaşı’nda durum farklı mı?

Orada da durum oran olarak aynı. Toplam 35 bin resmi şehidimiz var Kurtuluş Savaşı’nda. Bunların 685’i Güneydoğu doğumlu. Oran olarak yine %2!

Sırrı Sakık’ın memleketi Muş’tan katılım bu defa çok yüksek olmuş ki şehit sayısı 18!

Yani rakamlara baktığımızda görüyoruz ki Kürtler Kurtuluş Savaşı’nda da ortalıkta gözükmüyor...

Kaynak : http://www.turksolu.com.tr/sehit/1.htm
Yorum yok

Selahaddin Eyyübi Türk mü Kürt mü?“Tarihçilerin uzun zamandır tartıştıkları bir konudur Selahattin Eyyubi. Tartışma konusu Selahattin Eyyubi’nin kimliğidir. Türk müdür, Arap mıdır ya da Kürt müdür? Bu konuda çok araştırmalar yapılmıştır. Ancak yapılan bu araştırmalar çoğunlukla bilimsellikten uzak olmuştur. Çünkü araştırmacıların kafasında sonuç daha araştırma yapılmadan bellidir: Eyyubi, Kürttür ya da Araptır. Böyle bir sabit fikirden yola çıkınca, araştırmalar bilimsellikten çıkıyor, kabul edilen fikri destekleyecek belgeler bulma yoluna giriliyor. Bu yola bir kez girince, tarih içinde, verdiğiniz kararı destekleyecek belgeleri bulursunuz veya yaratırsınız. Ne yazık ki, baştan sonuca karar vererek araştırma yapmak ve yapılan araştırma sonunda da kabul edilen görüşü ispatlamak en çok tarih biliminde görülüyor.

Şimdi Selahattin Eyyubi’ye ve Eyyubi devletine çok uzatmadan kısaca ama hiçbir görüş sahibinin inkar edemeyeceği, artık tarih bilimi içerisinde tartışmasız kabul edilen gerçek verilerle bakalım.

Buna bakarken de, Eyyubilerin biraz öncesine de yine çok kısaca gitmemiz gerekecek. Selçuklu sultanının hizmetindeki bir Atabek’i olan Zengi, Basra Valisiyken Bağdat Halifesinin askerlerini yenerek tarihe geçmiştir. Zengi, Suriye’de ve Mezopotamya’da güçlü bir devlet kurar. 1144’te Haçlıların önemli bir kalesi olan Halep Kontluğunu ele geçirir. İki yıl sonra ölen Zengi’nin yerine oğlu Nurettin Zengi geçer. Aynı dönemde Mısır’da uzun süredir devam eden Fatımi Saltanatı zayıflamıştır ve Haçlıların tehdidi altındadır. Fatımi iktidarında olan baş vezir Şevar, tehlike karşısında Nurettin Zengi’den yardım ister. Nurettin Zengi, Fatımi Halifesine yazdığı cevapta, yardıma Türkleri göndereceğini, onlara güvendiğini ve Frankların mızraklarına karşı koyabilecek yegane gücün Türklerin okları olacağını belirtmiştir. Nurettin Zengi’nin açıkça Türklerden teşekkül etmiş olduğunu belirttiği ordunun komutanı Şirkuk’tur ve yeğeni Selahattin Eyyubi de yanındadır.

Uzun savaşlar sonucu Şevar ölür ve yerine Şirkuk geçer. Kısa bir süre sonra Şirkuk da ölünce yerine Selahattin Eyyubi geçer ve Mısır’da bir Eyyubi iktidarı başlamış olur.

Bu devlet için günlük hayatta “Devlet-ül Türk” deyimi kullanılır ki, bu belgelerle de sabittir. Yine dönemin tarihçilerinden İbn Attar, Fatımilerin sonunun Fatımi saltanatından Türklerin saltanatına geçiş olduğunu yazar. Yine 1182 yılında yazılmış olan ve Selahattin Eyyubi’nin başarılarını öven bir şiirde geçen “Türklerin saltanatı sayesinde Arapların saltanatının güçlü ve saygın bir hale geldiği” yazılır.

Bütün bu deliller ortadayken, son zamanlarda maksatlıca Eyyubilerin Kürt devleti olduğu iddia edilir. Gündemde olan “Hür Adam” filminde de konu ısıtılarak önümüze getirilir. Günlük hayatta, askerlikte, diplomaside, tarihte, sanat ve edebiyatta tüm belgelerde Türklük açık açık ve devamlı olarak kullanılacak ve Kürt olduğu iddia edilen Selahattin Eyyubi, bizzat sultan olduğu halde, Türklüğe hiçbir itiraz etmeyecektir. Acaba bu nasıl mümkündür? Yalnız bu kadar da değil. Üstelik devletin dili de Türkçedir ve Selahattin Eyyubi’nin çocuklarının isimleri de Türk isimleridir. Selahattin Eyyubi’den sonra iktidara gelen yeğeninin adı Salih’tir. Sultan Salih’in iktidar kavgası yaptığı kardeşinin adı da Adil’dir. Yine Eyyubilerden sonra kurulan Memluk Devleti içinde Türk sözcüğünün Arapça çoğulu “etrak” sözcüğü kullanılarak “Devlet-ül Etrak-Türklerin devleti” denilmiştir. Tarihe gerçek belgelerle bakıldığında görüleceği gibi hem Eyyubiler bir Kürt devleti değildir hem de Eyyubilerin ne öncesinde ne de sonrasında kurulmuş olan bir Kürt devleti vardır.

Eyyubilerin Kürt devleti, Selahattin Eyyubi’nin de Kürt olduğunu iddia edenlerin bir başka iddiası daha vardır. O da şudur: “Kürtler devamlı ezilmekte ve ikinci sınıf vatandaş muamelesine tabi tutulmaktadır.” Bunu söyleyenlere deseniz ki; “Nasıl olur? Kürtlerden Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, Genelkurmay Başkanı, General ve bürokrasinin her kademesinde her mevkiden insan vardır.” Cevapları hemen hazırdır: “Evet vardır ama onlar asimile edilmiş Kürtlerdir. Yoksa o makama gelemezler.” Hem bunu söyleyenlerden hem de Selahattin Eyyubi’nin Kürt olduğunu iddia edenlerden şu sorunun cevabını bekleyelim: Selahattin Eyyubi bizzat sultan olarak tüm gücüyle iktidardayken nasıl olacak da asimile edilecek, Kürt devletinin her kademesinde, konuşulan dilden orduya, bürokrasiden diplomasiye, tarihten sanata, her alanda Türkler ve Türklük egemen olacak? Böyle tersten bir asimilasyona tarih şahit olmuş mudur acaba? Mesela Nazi Almanyası döneminde ve Hitler o kadar güçlüyken, yakalandıkları an toplama kamplarına gönderilen Yahudiler böyle tersten asimilasyon yapıp Nazilere ve Hitler’e “Biz Yahudiyiz” dedirtebilirler miydi?

Neticede Devlet-ül Türk deyimi kullanılan Eyyubi saltanatının ne devleti olduğunu bu kadar tartışmak ne için yapılır? Zaten tartışılan cevap sorunun içindedir. Bugün Fransa Cumhuriyeti ne devletidir diye bir tartışma olabilir mi? Ya da Alman, İngiliz, İtalyan… vs. devletleri gibi. Zaten ne oldukları bellidir. Yukarıda belirttiğimiz tüm unsurları Türk ve Türklük olan Eyyubi saltanatı bir Türk devletidir ve Selahattin Eyyubi de bir Türk sultanıdır.”

Bülent Gürzel’in yazısından alıntıdır.

Kaynak : http://www.bilinmeyenturktarihi.com/selahattin-eyyubi-turk-mu-kurt-mu.html
Yorum yok

Android Dil Öğrenme Uygulamaları

En sevdiğim ve yararlı bulduğum dil programlarını listeledim, Yandex'e kaydettim, yorumladım, linkini yazdım. Yazdığım uygulamaların çoğu paralı uygulamalar ve hepsi çok kaliteli. Bazıları iOS'ta da ücretli ve ücretsiz olarak mevcut. En en en önemli ve güzel olanları en başta tekrardan yazayım hepsini okumakla uğraşmayın.1-Rosetta Stone (Demo üyelik açıp onunla giriş yapın ücretsiz olacaktır.

2-Duolingo

3-Babbel

4-Busuu

5-LingLing (Google Playde çoğu dil için var. Yazdığım linkteki Almanca)

6-Innovative (Germanpod101)


Almanca üzerine yoğunlaştığımdan daha çok Almanca'ya yönelik anlattım ancak yukardaki kısa listedekiler tüm dilleri öğretiyor. 5 tanesinden en az 2'sine günde yarım saat ayırarak 6ayda b1 seviyesine kadar gelebilirsiniz. Abartmıyorum, gerçekler bunlar. İnternetten yorumları okuyabilirsiniz.


not: Linklere bastığınızda reklam gelecek. 10.000 tıklamaya 5$ veriyorlar. Çok da bir kazancı yok da bir deneyeyim dedim. Öğrenciyim.


*Innovative (Germanpod101) - Dil öğrenmek için en iyi yollardan biri olan bu uygulama daha çok ses kayıtları üzerine kurulu. Günlük hayatla ilgili önemli diyalogları öğrenirken gramere boğulmuyorsunuz. Ses dosyalarıyla beraber gelen pdflerde de kısa ders notlarıyla öğrenciyi bunaltmadan eğlenceli bir şekilde dil öğretiyor. 20‹nin üzerinde dil bulunuduran bu oluşum mutlaka takip edilmelidir.


http://adf.ly/1VIyLn


*LingLing Deutsch- Birçok dilde hizmet veren LingLing serisi Almanca için de gayet öğretici. Arayüzü 0-6 yaş çocuklar için yapılmış izlenimi verse de her yaşa hitap ediyor. Hızlı bir şekilde kelime bilgisini güçlendiriyor bu sayede günlük hayattaki diyalogları anlamak kolaylaşıyor.Alternatifi olarak değerlendirilebilecek Memrise›a göre daha hızlı bir yapısı var ancak 1500 kelimeden sonrasının ücretli olması Memrise›ı biraz daha cazip kılıyor. Her iki uygulama da mutlaka denenmeli.


http://adf.ly/1VIySY


* Busuu (PRO)Dil öğrenme uygulaması,onlarca dil var içinde.Kur sistemi var,detaylı. Tavsiye olunur.Duolingo›ya benzerdir.


http://adf.ly/1VIhTH


*Pons Apk. (PRO) Online sözlük. Tavsiye olunur.


http://adf.ly/1VIi0y


*LangenscheidtGrosworterbuchDeutschalsFremdsprache (PRO) Online sözlük.


http://adf.ly/1VIiL9


*Duden - Das Bedeutungswörterbuch v2.8.13 (PRO) En güzel sözlüklerden biri. Tavsiye olunur.


http://adf.ly/1VIiZ1


*Almanca Türkçe Sözlük- Basit arayüz.


http://adf.ly/1VImra


*Almanca Fiiller- Fiillerin çekimleri,türkçe anlamları bulunuyor.Tavsiye olunur.


http://adf.ly/1VIn5R


Almanca-İngilizce Offline Sözlük

*http://adf.ly/1VInM0


*Duolingo-Dil öğrenme uygulamalarının en iyisi. Birçok dil bulunuyor. Tarayıcıdan,iOs ve Android platformlarından ulaşılabilir. Onlarca işlevsel, özgün özelliği var. Mutlaka yüklenmeli.


http://adf.ly/1VIntN


*World Phone- Dil uygulaması olmamasına rağmen yurtdışıyla olan işleriniz için işe yarayabilir. Whatsapptaki gibi internet aramalarının aksine siz internetten aradığınız halde karşı tarafa normal arama gider. Tüm dünyayı ve tüm numaraları arayabilirsiniz. İlk açılışta 5 dakika hediye veriyor.Sonrasında başkalarını davet ederek dakikalar kazanabilirsiniz.Acil durumlarda iş görecek bir uygulamadır, aklınızda bulunsun.


http://adf.ly/1VIsHk


*Babbel (PRO)- Duolingo benzeri, birden fazla dil öğrenme seçeneği olan, Duolingo›dan daha çok görselliğe önem veren bir uygulama.Mutlaka indirilmeli.


http://adf.ly/1VIorW


*Bookbox German- Almanca altyazılı, kısa çizgifilmlere ev sahipliği yapan indirilmesi gereken bir uygulamadır.


http://adf.ly/1VIpXT


*Rosetta Stone(PRO)- Pc versiyonu mükemmel olan bu programın mobil hali de fazlasıyla iyi. 20‹den fazla dil içeren bu uygulamayla dünyaya açılabilirsiniz. Ses tanıması ve ses dosyaları en üst kalitede. Mutlaka indirilmeli. İndirildikten sonra internet açıkken giriş yapın ardından demo hesap açın, o hesapla da giriş yapın.


http://adf.ly/1VIqYx


*HelloTalk- Sadece dil öğrenme üzerine hazırlanmış bir mesajlaşma uygulaması. Öğrenmek istediğiniz dili seçtikten sonra sizin anadilinizi öğrenmek isteyenlerle sizi eşleştiriyor.Uygulamaya gömülü olarak gelen bir çevirici de var, Google Translate gibi. Uygulamanın en güzel özelliklerinden biri de mesajlardaki hataları düzeltme, mesajları seslendirme, çevirme gibi bir çok özellik içermesi. Mutlaka indirilmelidir.


http://adf.ly/1VIquv


*Almanca-İngilizce Sözlük

http://adf.ly/1VIsyZ


*Almanca-? Sözlük - istediğiniz dili seçebiliyorsunuz.Online ve offline olarak çalışıyor.

http://adf.ly/1VIuH1


*Merriam Webster İngilizce-İngilizce Sözlük - alanındaki en kaliteli sözlüktür. Kelimelerin kökenine kadar veriyor her şeyi.

http://adf.ly/1VIua1
Yorum yok

Hüseyin Nihal AtsızBir düşünce adamı olan Nihal Atsız, baba tarafından aslen Gümüşhaneli olmalarına rağmen, babasının deniz subayı olması nedeniyle İstanbul’da doğmuş ve orada yetişmiştir. Türkiye’nin komünizm, islamcılık ve kürtçülük gibi zararlı akımlardan etkilendiği ve Türklüğün bu üç cepheye karşı savaş verdiği bir ortamda, Türk budunu olarak varlığımızı korumanın bir yolunu araştıran Atsız, çok geçmeden kurtuluşun Türk milliyetçiliğinde –yani Türkçülükte– olduğunu öğrenmiş ve yaşamının sonuna kadar bu ülküyü Türk ırkı üzerinde hâkim kılmaya çalışmıştır.

Atsız, dil, tarih ve edebiyat alanında dönemin önde gelen bilim adamlarından dersler almış, bu alanda uzmanlaşmaya çalışmıştır. Şu anda bile üniversitelerin dil, tarih ve edebiyat bölümlerinde okutulan kitapların yazarlarının birçoğuyla aynı sınıfta okumuş veya onlarla düşüncelerini paylaşacakları ortamlarda bulunmuştur. Bu nedenle kendi alanında uzmanlaşması ve geniş bir görüşe sahip olması uzun sürmemiştir. Yaptığı bilimsel çalışmalar ve yazdığı kitaplar, onun ciddi ve çalışkan bir bilim adamı olduğunun apaçık kanıtıdır. Bu nedenle Atsız, her şeyden önce bu kimliğiyle takdir görmesi gereken bir şahsiyettir. Yaşadığı dönemin en usta tarihçilerinin ve dilcilerinin bile üzerinde çalışmaya çekindiği konuları, en ince ayrıntılarına kadar araştıran, bilimsel alanda çok değerli eserler bırakan Nihal Atsız’ın yaşamı boyunca süren çalışmaları, kitap ve makalelerinin sayısıyla bile anlaşılabilmektedir.

Atsız, yaşamı boyunca Türkçülüğünden hiç taviz vermemiş, yazdığı makaleler ve çıkardığı dergiler yüzünden birçok kez mahkemelik olmasına, tabutluklarda işkenceler görmesine rağmen düşüncelerini kararlılıkla ve haykırırcasına savunan bir ülkü eridir. Sert üslubu ve kararlı duruşu, her ne kadar Türkçülüğe karşı olanların –çoklukla da Türk soylu olmayanların– düşmanlıklarına neden olmuşsa da, bu kişilerin verdiği zararlar Atsız’ın bir bozkurt gibi başı dik yaşayışında en ufak bir tavize neden olmamıştır. Atsız, olgun ve üstün bir kişiliğe sahip ciddi bir karaktere sahip olduğundan, yine takdir edilmesi gereken bir dava adamıdır.

Geçen yüzyıl içinde romanlar, şiirler ve öyküler yazan çok yazar / şair vardır; fakat bunlar içinden çok azı Atsız gibi büyük bir kitleyi harekete geçirebilmiştir. Atsız’ın yazılarından ve derslerindeki konuşmalarından etkilenen milyonlarca Türk genci, Türkçülük bayrağının birer taşıyıcısı olarak ülkülerine bağlı kalmış, baş koydukları yoldan dönmemişlerdir. Bugün de Atsız’ın romanlarını okuyanlar, Türklük sevgisiyle kendilerinden geçmekte, ruhlarıyla uçup gittikleri Tanrı Dağı’nda bir destanı yaşıyormuşçasına esrimektedirler. İşte böyle etkileyici ve sürükleyici yazılar yazdığı için Atsız yine takdire şayan bir yazardır
Yorum yok

Doğal İstanbul Resimleri

Doğal İstanbul Resimleri
Doğal İstanbul Resimleri


Doğal İstanbul Resimleri

Osman Topçu abimizin kadrajına girmiş olan doğal istanbul resimleri. Kendisini ve resimlerini çok yakından takip ederim.. Gerek şiirleri gerekse kadrajına aldığı fotoğraflar gerçekten beni çok etkiliyor. Kendisine saygı sevgilerimi gönderiyorum :)
Yorum yok

Elif Perde

Evize giren ışığa ruh katın.

Evinizin manzarası güzel olabilir. Peki ya eviniz dışarıdan nasıl gözüküyor? Kişiliğinizi yansıtıyor mu? Kim olduğunuzu anlatıyor mu ? Hayata birde Elif Perde koleksiyonu'nun penceresinden bakmakta fayda var. Çeşit çeşit kumaşları, tasarımları ve renkleriyle yep yeni bir perde koleksiyonu sizleri bekliyor..

Perdelerin Ahenkli Dansına Davetlisiniz..

Evinizde şıklığı tamamlayın.
Evlerimizin vaz geçilmez öğesi perdeler, Elif Perde ile farklı bir anlam kazanıyor. Perdelerle evinizde nasıl harikalar yaratabileceğinizi göreceksiniz..

Nuette Perdeler

Bu yılın en şık ve farklı dekoratif perde grubu içerisinde yer alan nuette perdeler tıpkı stor perdeler gibi yukarı aşağı hareket mekanizması kabiliyeti ile çalışırlar. İki şekilde pratik kullanımı vardır. Perde açıkken tül görünümünde olup ışık geçirgenliği vardır. Perde kapalıyken ise aradaki kumaşlarn üst üste gelmesiyle birlikte ışığı engelleyerek fon perde görevini üstlenir. Nuette Perdeler %100 Polyesterdir. Tıpkı zebra perdeler gibi hem iç tül hemde fonluk görevi gördüğü için teknik detayı normal stor perdelere göre fazla olup montaj yapılacak yerin bu perdeye uygun olması son derece önemlidir..

İp Perdeler

Son dönemlerde pratik kullanımıyla öne çıkan ip perdeler, çeşitleri ve şıklıklarıyla mekanların vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Sıra sıra yerleştirilen iplerin rustik yada kornişe monte edilebilmesi için bir bantta toplanması yoluyla oluşan perdelerin sade, simli, pullu ve fosforlu çeşitleri bulunmaktadır..

Perde Sanattır..

Elif Perde
1992 yılında kurulan firmamız perde ve ev tekstili alanlarında faliyet vermektedir. İlk şubesini Bağcılar ilçesinde açmıştır.  Hızla gelişen firmamız daha sonra toptan satış faliyetlerine başlamıştır. İlerlemesi süren firmamız son olarak Çorluda üretim tesislerini kurarak kendi ürünlerini üretmeye başlamıştır. Firmamız hakkında daha detaylı bilgi için : http://www.elif-perde.com adresini ziyaret edebilirsiniz...

2 Yorum

Uzun bir süre sonra.

Uzun bir süre sonra ilk defa konuşmasını bilen bir kızla tanıştım.. Belki tamamen aynı görüşleri paylaşmıyoruz ama o beni dinliyor ben onu dinliyorum olması gerekeni yapıyoruz. Bazen hararetli tartışıyoruz bazende sakin konuşuyoruz. Siyaset konuşuyoruz din konuşuyoruz

Tarih konuşuyoruz Ekonomi konuşuyoruz sadece bir yere bağlanıp kalmıyoruz her konuyu konuşuyoruz. Birbirimizi anlamaya anlatmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok keyif aldığım bir gün geçirdim.

Sonra ara ara belli etmeden düşüncelere daldım. Keşke bütün insanlar bizim gibi olsa dedim. Tartışmasını bilse otursa karşılıklı çayını kahvesini içse. Ara ara sinirlendim ama içimden sinirlendim karşımdakine belli bile etmedim. Karşımdaki arkadaşımda sinirlendi o ara sırada olsa belli etti  pek takmadım kafama. Genel olarak anlaştık çok desteklediğim tavırlarıda oldu.

Konuşmalar ardı ardına gelirken bizlerin aynı şeyi desteklediğini istediğini fark ettim.  Sevdim saydım.  Hatta tavırlarına hasta oldum. Burdan söylemek istiyorum hayatıma hoş geldin farklı düşüncem..

 Son olarak gezdiğimiz cafeler, lokantalar İstanbul Cennet mahallesi diye bir yerde. Bu mahallenin güzel bir trafiğe kapalı caddeside var. 3 Defa yukarı aşağı turladık baya bir kalori yaktık sanırım :) Öğrendiğime göre cennet mahallesinde göçmen vatandaşlarımız çoğunlukta yaşıyormuş.  Sanırım bu yüzden insanlar biraz daha oturaklı ve görselliğe önem vermişler.

Her neyse daha fazla yazmaya gerek yok saygılar sevgiler.. Esen kalın.

İ...Y  A..Z  


Uzun bir süre sonra :

Karşılıklı sohbet ettim.
Nargile İçtim
Çöp şiş yedim
Güldüm eğlendim
Vs.
Yorum yok

Blogger Ürün Tanıtım Temasi

Blogger için tasarlanmış ürün tanıtım teması. Tema resim galerisi olarakta kullanılabilir. Seo uyumlu yapısı ve kolay kullanımı ile tema en çok tercih edilen temalar arasında yer almaktadır. Temamızda etiketlerle kategorize edilebilen özel alanlarda mevcuttur. İstediğiniz yayınlarınızı daha ön plana çıkarabilirsiniz..


Blogger Ürün Tanıtım Temasi


Demo   ---    İndir

Yorum yok

İyi bir blog yazarı olmak

İyi bir blog yazarı olmak için neler yapmak gerekir nasıl yazmak gerekir gibi konuları bu yazımda sizlerle paylaşmak istedim..

İlk başta blog nedir onu bilmemiz gerekir.

Blog (Türkçe: ağ günlüğü, günce) veya Weblog (Türkçe: Ağ kütüğü) teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde yazan insanların oluşturabildikleri, günlüğe benzeyen web siteleridir.

Blog, genellikle güncelden eskiye doğru sıralanmış yazı ve yorumların yayınlandığı, web tabanlı bir yayını belirtir. Çoğunlukla her gönderinin sonunda yazarın adı ve gönderi zamanı belirtilir. Yayıncının seçimine göre okuyucular yazılara yorum yapılabilir. Yorumlar, blog kültürünün çok önemli bir dinamiğidir; bu sayede yazar ve okuyucular arasında iletişim sağlanır. Bunun dışında, geri izleme (trackback) mekanizmasıyla, belirli bir yazı hakkında yazılan diğer yazıların belirlenebilmesi de mümkündür.

Peki iyi bir blog yazar nasıl olunur .?


  1. Blog yazıları uzun ve açıklayıcı yazılmalıdır.
  2. Blog yazısında noktalama işaretlerine dikkat edilmelidir.
  3. Blog yazısı giriş, gelişme ve sonuç şeklinde yazılmalıdır.
  4. Bloga sürekli yazı girdisi sağlanmalıdır.
  5. Mümkün olduğunca yazılarda resim kullanılmalıdır.
  6. Sosyal paylaşım sitelerinde yazılan yazı paylaşılmalıdır.
  7. Eleştirisel yazılarda doz kaçırılmamalıdır.
  8. Kopyala yapıştır özgün olmayan içerik yayınlanmamalıdır.
  9. Gündemle ilgili yazılar yazılmalıdır.